Ασθενείς με προχωρημένη ίνωση ήπατος αλλά και εκείνοι με κίρρωση αναπτύσσουν εξαιτίας της απώλειας ελαστικότητας του ηπατικού ιστού μία αυξημένη πίεση στο κεντρικό αγγείο του ήπατος, την πυλαία φλέβα, και κατ’ επέκταση παράπλευρη κυκλοφορία, μεταξύ άλλων και στο φλεβικό σύστημα του τοιχώματος του οισοφάγου, με αποτέλεσμα την δημιουργία κιρσών. Δεδομένης της συχνής συνύπαρξης διαταραχών της πήξης του αίματος ελλοχεύει ο κίνδυνος κρίσιμης αιμορραγίας από τον οισοφάγο. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να γίνεται προληπτικά γαστροσκόπηση σε κάθε πρώτη διάγνωση κίρρωσης ήπατος, αλλά και σε κάθε κατάσταση ρήξης της αντιρρόπησης μίας ήδη γνωστής κίρρωσης ήπατος. Σε περίπτωση ανεύρεσης προχωρημένων κιρσών οισοφάγου εναπόκειται στην ευχέρεια του θεράποντα ιατρού η απόφαση για προληπτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση παράλληλα με την ειδική φαρμακευτική αγωγή. Η ενδοσκοπική μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση πλαστικών ελαστικών δακτυλίων σε πολλαπλά σημεία των κιρσών με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχαιμικών βλαβών στον βλεννογόνο των περιοχών αυτών. Μετά από μερικές μέρες, κατά κανόνα 5 με 7, αποπίπτουν οι παραπάνω δακτύλιοι και στις θέσεις απολίνωσης παραμένουν έλκη, που αργότερα επουλώνονται πλήρως. Στις θέσεις επούλωσης δημιουργείται ουλώδης-συνδετικός ιστός και με τον τρόπο αυτό αποφράσσεται η ροή του αίματος στους κιρσούς μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο αιμορραγίας. Οι ασθενείς πρέπει, όπως σε κάθε γαστροσκόπηση, να είναι νηστικοί για τουλάχιστον 8 ώρες, πριν την επέμβαση διακόπτεται τυχόν αντιπηκτική αγωγή για τουλάχιστον 2 ημέρες και μετά την επέμβαση ακολουθείται ένα ειδικό διαιτολόγιο για περίπου 1 εβδομάδα. 1-2 μέρες μετά την επέμβαση και σε καλή κλινική πορεία μπορεί ο ασθενής να πάρει εξιτήριο.