Ασθενείς με συμπτώματα επίμονης επιγαστραλγίας, γαστροισοφαγικής παλινδρόμησης, δυσκολίας στην κατάποση, ανεξήγητης αναιμίας ή και απώλειας βάρους, όπως και εκείνοι με ιστορικό οικογενούς πολυποδίασης έχουν μεταξύ άλλων ένδειξη για γαστροσκόπηση. Η διαγνωστική γαστροσκόπηση είναι μία εξέταση ρουτίνας που διαρκεί συνήθως 10 με 15 λεπτά, όταν δεν συνδυάζεται με κάποια επεμβατική πράξη. Προϋποθέτει αποχή από φαγητό για περίπου 8 ώρες και από υγρά για τουλάχιστον 4 ώρες. Διενεργείται με τη χορήγηση ενδοφλέβιας καταστολής, χωρίς ανάγκη γενικής αναισθησίας, ενώ ο ασθενής συνέρχεται πολύ γρήγορα, σχεδόν άμεσα μετά το τέλος της εξέτασης, και παρουσία ενός συνοδού λίγο αργότερα συζητείται το αποτέλεσμα της εξέτασης. Εξαιτίας της ελαττωμένης λειτουργικότητας των αντανακλαστικών απαγορεύεται η οδήγηση ή και η λήψη σοβαρών αποφάσεων για περίπου 24 ώρες μετά το τέλος της εξέτασης. Αν έχουν ληφθεί βιοψίες στη διάρκεια της εξέτασης, αυτές στέλνονται σε συνεργαζόμενο παθολογοανατομικό εργαστήριο και το αποτέλεσμα αυτών είναι διαθέσιμο κατά κανόνα περίπου 2-3 μέρες μετά την εξέταση.