Σε ασθενείς με επίμονη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση καθώς και σε εκείνους με δυσφαγία και δυσκαταποσία έχει απόλυτη ένδειξη η διερεύνηση αυτών των ασθενών με τη βοήθεια της πεχαμετρίας και της μανομετρίας, πέρα από την κλασσική γαστροσκόπηση.

Η πεχαμετρία είναι η 24ώρη μέτρηση της τιμής του pH με τη βοήθεια ειδικού καθετήρα σε ένα προκαθορισμένο σημείο του κατώτερου οισοφάγου που έχει οριστεί στα 5 cm πάνω από την γαστροοισοφαγική συμβολή. Σε νηστικό ασθενή τοποθετείται μετά από τοπική αναισθησία του βλεννογόνου της μύτης ένας πολύ λεπτός ειδικός καθετήρας μέτρησης στον οισοφάγο. Ο καθετήρας είναι συνδεδεμένος εξωτερικά με ένα σύστημα καταγραφής που φέρει μαζί του ο εξεταζόμενος. Ο καθετήρας παραμένει για 24ώρες στη θέση του και την επομένη αφαιρείται, οπότε και γίνεται εκτίμηση του αποτελέσματος. Ο ασθενής δεν χρειάζεται καταστολή και επιτρέπεται να λάβει τροφή από το στόμα αμέσως μετά την τοποθέτηση του καθετήρα. Ανάλογα με το είδος του χρησιμοποιούμενου καθετήρα μπορεί να μετρηθεί κατά περίσταση όχι μόνο η τιμή του pH στον κατώτερο οισοφάγο, αλλά και οι τιμές αγωγιμότητας του περιεχομένου της παλινδρόμησης, ώστε να ληφθούν σημαντικές πληροφορίες για τη σύστασή του (αέρας, υγρό ή και τα δύο, σε όξινη αλλά και αλκαλική παλινδρόμηση). Αναλόγως του αποτελέσματος δίνονται οι απαραίτητες συστάσεις στον ασθενή για συντηρητική ή και χειρουργική θεραπεία σε περίπτωση συνυπάρχουσας μεγάλης διαφραγματοκήλης.

Η μανομετρία οισοφάγου υψηλής ευκρίνειας είναι μία εξέταση μέτρησης των πιέσεων που αναπτύσσονται κατά μήκος του οισοφαγικού αυλού στη διάρκεια μίας κατάποσης και ανάλογα με την καμπύλη πίεσης και χρόνου που προκύπτει μπορεί να γίνει διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων σε περιπτώσεις δυσκολίας στην κατάποση ή και ανεξήγητου πόνου στο πρόσθιο μέρος του θώρακα. Είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση οισοφαγικού σπασμού, καθώς και αχαλασίας οισοφάγου. Ο ασθενής πρέπει να είναι για τουλάχιστον 8 ώρες νηστικός και δεν απαιτείται καταστολή παρά μόνο τοπική αναισθησία του ρινικού βλεννογόνου. Μετά από τοπική αναισθησία τοποθετείται ο καθετήρας μέτρησης πιέσεων διαμέσου της ρινικής χοάνης στον οισοφάγο και ακολουθούν 10 καταποτικές προσπάθειες, σε κάθε μία από τις οποίες χορηγούνται στον εξεταζόμενο 5 ml πόσιμου νερού. Η εξέταση διαρκεί περίπου 20 λεπτά και αμέσως μετά το πέρας αυτής γίνεται εκτίμηση και ανάλυση των τιμών μετά την οποία μπορεί ο ασθενής να λάβει το αποτέλεσμα άμεσα. Πολλές φορές μπορεί τόσο η μανομετρία όσο και η πεχαμετρία να συνδυαστεί στην ίδια επίσκεψη με γαστροσκόπηση.