Με τη βοήθεια της γαστροσκόπησης μπορεί να γίνει τοποθέτηση ενός ειδικού καθετήρα σίτισης στο στομάχι ασθενών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να σιτιστούν επαρκώς από το στόμα. Μετά από εντοπισμό της κατάλληλης θέσης στο τοίχωμα του στομάχου με τη βοήθεια της φωτεινής πηγής του γαστροσκοπίου γίνεται μία μικρή τομή 1-2 cm στο δέρμα και είσοδος μίας λεπτής βελόνας διαμέσου του κοιλιακού τοιχώματος στο στομάχι του ασθενή. Μέσω της βελόνας προωθείται ένα νήμα στο εσωτερικό του στομάχου που έλκεται με το γαστροσκόπιο από το στόμα προς τα έξω. Στην άκρη του νήματος πλησίον του στόματος προσαρμόζεται μετά ο καθετήρας σίτισης, ο οποίος ακολούθως έλκεται από την άλλη πλευρά του νήματος για να εξέλθει τελικά διαμέσου του στομάχου και της οπής του κοιλιακού τοιχώματος προς τα έξω, ώστε στο τέλος μόνο το ένα άκρο του καθετήρα με τον δίσκο σταθεροποίησης να βρίσκεται στο εσωτερικό του στομάχου. Η εξέταση διενεργείται με ενδοφλέβια καταστολή χωρίς ανάγκη γενικής αναισθησίας, μετά από νηστεία τουλάχιστον 8 ωρών. Τυχόν αντιπηκτική αγωγή πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εξέταση πάντοτε σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό, οι δε ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την επέμβαση. Κατά κανόνα μπορεί να γίνει έναρξη χορήγησης υγρών μέσω της στομίας τουλάχιστον 12 ώρες μετά την τοποθέτησή της.